تصمیم گیری در مورد قدرت اف هاش


برچسب‌ها: اف هاش 16

ماشین اف هاش 16

این کامیون یکی از قدرتمند ترین کامیون های دنیا به حساب می آید کا نمای  داخلی آن بصورت زیر است:

اگر مایل به دیدن یا دانستن دیگر امکانات ای کامیون باشید در نظرات درج بفرمایید تا برایتان قرار بدم


برچسب‌ها: اف هاش 16